Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Kapsayıcı Öğretmen Rehberi

Kapsayıcı eğitim için Öğretmen Kılavuzu, Herkes için Eğitim projesi sürecinde yaptığımız araştırmanın sonuçlarına dayanarak yazılan hizmet-içi eğitim uygulamalarına ve katılımcı öğretmenlerimizin geri bildirimlerine dayanarak geliştirdiğimiz bir el kitabıdır.  Amacımız öğretmenlere kapsayıcı eğitim konusunda uygulayabilecekleri hazır reçeteler vermek yerine öncelikle eğitim uygulamalarını ve ortamlarını kapsayıcılık bağlamında eleştirel bir süzgeçten geçirmelerine yardımcı olmaktır.

Bu kılavuz içerisinde herkes için eğitimin değişik lehçelerini konuşup, tartışmaya olanak veren etkinliklere yer verilmiştir. İlk olarak, öğretmenler için iletişim becerileri, sonrasında ayrımcılık karşıtı eğitim ve son olarak da özel gereksinimli öğrenciler ve kapsayıcı eğitim konusunda çok sorulan sorulara odaklanılmıştır. Bunun nedeni, hem proje kapsamında Darmstadt ve İstanbul’da yaptığımız araştırma sonuçlarının hem de dünyadaki hak temelli eğitim çerçevesinden yapılmış akademik çalışmaların demokratik iletişim, ayrımcılık karşıtlığı ve kapsayıcı eğitim uygulamalarının birbiriyle ilişkili olduğunu göstermiş olmasıdır.

Biz de öğretmen-öğrenen ilişkisinin sorgulanmadığı, öğrencinin normal-normal olamayan karşıtlığı üzerinden etiketlendiği antidemokratik sınıf ortamlarında kapsayıcı eğitim hedeflerine ulaşabilineceğini düşünmüyoruz.

Daha kapsayıcı bir toplum için karşılıklı etkileşimlerin ve birbirimizden öğreneceğimiz eğitimlerin devamını diliyoruz.

Herkes için Eğitim Proje Ekibi

Herkes için Eğitim Projesi: Kapsayıcı Eğitim için Öğretmen Kılavuzu