Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

‘Herkes için eğitim’: Almanya-Türkiye karşılaştırması

Almanya-Türkiye karşılaştırması

Herkes İçin Eğitim nedir?

  • UNESCO belgelerinde de geçen ‘Herkes için Eğitim’ kavramı eğitim ortamlarında ayrımcılıkla mücadele etmenin en etkili yolu olarak tanımlanmıştır.
  • Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (2008) özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını insan hakları çerçevesinde ele alan önemli bir belgedir.

 

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye ve Almanya’da  devlet okullarında görev yapmakta olan ilk okul öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrenciler bağlamında kapsayıcı-bütünleyici eğitime bakış açılarını karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyarak öğretmen eğitimine yönelik politika önerileri geliştirmektir.

Araştırma Sonuçlarının Sunum Dosyasını İndirmek İçin